Choď na obsah Choď na menu
 


Radičová Iveta,

15. 11. 2010

RADIČOVÁ IVETA, Prof. PhDr., PhD., predsedníčka vlády SR,  vysokoškolská profesorka, adresa: Nová Dedinka, členka SDKÚ – DS, Ružinovská 28, 827 35 Bratislava http://www.radicova.sk, iveta.radicova@sdkuonline.sk, profil na Facebooku, narodená 7. 12. 1956 v Bratislave, 1975 – 1979 – štúdium sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava, 1979 – 1989 - koordinátorka výskumného tímu pre rodinnú politiku, Sociologický ústav SAV, 1979 – 1981 - PhDr. - „Kvantitatívny a kvalitatívny výskum” - Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, katedra sociológie, 1983 – 1986 - PhD. „Typologická metóda v sociálnych vedách - Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1990 - postdoktorálne štúdium, Oxford University, 1990 - 1992 - členka VPN, 1990 – 1993 - vysokoškolský pedagóg, Katedra sociológie, Univerzita Komenského, 1997 – Doc. - „Križovatky sociálneho poznania – problémy sociálnej politiky“ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1997 – 2005 - vysokoškolský pedagóg, Katedra politológie, Univerzita Komenského, 2005 – Prof. „Procesy sociálnej inklúzie a exklúzie,“ Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 2005 - riaditeľka, Sociologický ústav SAV, 2005 – 2006 - ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, 2006 – členka SDKÚ-DS, 2006 – Apríl 2009 - poslankyňa NR SR a podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie, 2007 - vysokoškolský pedagóg, Katedra sociálnej práce, Univerzita Komenského, 2009 – kandidátka na prezidentku SR, 2010 – zvolená za poslankyňu NR SR, premiérka Vlády SR, INÉ FUNKCIE: 1992 – 2005 - výkonná riaditeľka, Nadácia S.P.A.C.E. - Centrum pre analýzy sociálnej politiky, Bratislava (od. 1.1. 2003, S.P.A.C.E., n.o.), 1993 – 1997 - zástupkyňa riaditeľa, Academia Istropolitana, Bratislava, 2005 – 2007 - garant odboru sociológia, Katedra sociológie, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, hosťujúca profesorka na univerzitách v USA, Veľkej Británii, Švédsku, Fínsku, Rakúsku, expertka Európskej komisie v oblasti sociálnej politiky, činnosť v treťom sektore, JAZYKOVÉ VEDOMOSTI: Hovorí po anglicky a rusky, dorozumie sa po nemecky a poľsky, AUTORKA: Pre ľudí a o ľuďoch: otázky formovania sociálnej politiky na Slovensku, 1995, Krížne cesty sociálneho poznania, 1996, Vieme čo odmietame a vieme čo chceme? životné stratégie občanov Slovenska, 1998, Sociálna politika na Slovensku, 1998, Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989 (spolueditor M. Potůček), 1998, Zdravie, práca, dôchodok (spoluautori H. Woleková, J. Nemec), 1999, Hic Sunt Romales, 2001, S.O.S. - Sociálna ochrana na Slovensku, 2003, podrobnejšie

Abecedný zoznam osobností v okrese Senec

Abecedný zoznam osobností v Bratislavskom Kraji

Abecedný zoznam osobností v politike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Preložené

(Admin, 15. 11. 2010 1:31)

Preložené zo stránky Kto je kto v Bratislave, k dnešnému dňu: 506 zhliadnutí